ظرف دیگری از اسباب بازی های جنسی امروز به بازار عرضه شده است

2021-06-05

با تشکر از پشتیبانی مشتریان ما ، و از همکاران زیادی که مسئولیت حمل و نقل خارج از کشور را دارند متشکریم. در چنین کمبود شدید کانتینر ، اکنون ما هنوز قادر به سفارش کانتینر هستیم که حمل و نقل دریایی را به وقت خود تنظیم کند. COVID-19 مشکلات زیادی را برای صنعت تجارت خارجی به همراه آورده است ، هزینه های حمل و نقل سر به فلک کشیده و خامقیمت های زمینی هر روز در حال افزایش است. ما امیدواریم که این مشکل به زودی برطرف شود و مردم در سراسر جهان بتوانند زندگی عادی خود را به زودی از سر بگیرندممکن است
  • QR