ما برای گسترش ظرفیت تولید چند ماشین دیگر خریداری کردیم

2021-06-05

با تشکر از پشتیبانی مداوم مشتریان جدید و قدیمی ما ، پس از اتمام کارگاه تمیز کردن جدید در ابتدای امسال ، اکنون 3 مجموعه ماشین قالب گیری تزریقی و 1 ریخته گری خریداری می کنیمدوباره ماشین تجهیزات جدید از قبل به کارخانه رسیده است ، رفع اشکال و مونتاژ به خوبی انجام شده است. ظرفیت تولید ما در حال افزایش است و مقدار زیادی مواد اولیه به انبار رسیده است ، هر زمان خواستید سفارش دهید خوش آمدید.
  • QR